„Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu” -
to bogato ilustrowana, najnowsza wersja książki, która, dzięki praktycznym poradom, jest jeszcze bardziej przydatna w pracy hipoterapeuty!

89,88 PLN

Najlepszy

na rynku

podręcznik

do hipoterapii!!!

KUP TERAZ!

Książka jest fachowym i szczegółowym kompendium wiedzy.
Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu lekturę, nakład poprzedniej edycji bardzo szybko się wyczerpał.


„Książka przedstawia współczesną hipoterapię jako element rehabilitacji środowiskowej, której nadrzędnym celem jest dobrostan i autonomia jednostki, realizowane w oparciu o czynnik medyczny, społeczny i osobowy.”„Kolejność prezentowania tematów w sposób jednoznaczny ukazuje spójność i złożone relacje między stanem zdrowia jednostki a możliwościami oddziaływania w rozumieniu neurofizjologicznym.”


cytaty pochodzą ze wstępu do książki autorstwa
dr n. med. Moniki GasińskiejPodręcznik wydany przez dr n. med. I. Staruß z powodzeniem uznać można za lekturę obowiązkową dla wszystkich osób zainteresowanych metodą hipoterapii, jak również istotną pozycję dla każdego kto pragnie zgłębić tematykę fizjoterapii
i jej współczesnych metod.Zachęcamy do lektury!

"Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu"

Ingrid Staruß

Światowy autorytet w dziedzinie hipoterapii - w bardzo przystępny sposób przybliża skomplikowane zagadnienia z dziedziny neurofizjologii, medycyny, rehabilitacji i terapeutycznej jazdy konnej.

dr n. med Ingrid Staruß

Spis treści

1 Fizjoterapia na koniu

1.1 Koń i człowiek

1.1.1 Oddziaływanie konia

        Koń i ciężar

                Koń i jeździec

      1.1.2 Komunikacja koń – człowiek

                Ruch wspólny Koń jako pośrednik

                Obciążenie konia

                Jazda konna

  1.2 Jazda konna dla fizjoterapeutów

      1.2.1 Dosiad jeźdźca

      1.2.2 Oddychanie jeźdźca 

      1.2.3 Doświadczenia ruchowe jeźdźca 

  1.3 Terapeutyczna jazda konna 

      1.3.1 Koń w medycynie, w pedagogice, w sporcie 

  1.4 Możliwości wykorzystania konia w terapeutycznej jeździe 

        konnej 

      1.4.1 Lecznictwo Neurologia – neuropediatria 

                Ergoterapia 

                Wczesne wspomaganie małych dzieci z zaburzeniami

                ruchowymi 

                Ortopedia 

                Profilaktyka 

                Rehabilitacja 

                Psychiatria 

                Neuropsychologia 

                Choroby wewnętrzne i inne dyscypliny 

      1.4.2 Pedagogika i psychologia 

                Woltyżerka pedagogiczno-lecznicza i jazda konna 

                Wspomaganie psychomotoryczne dzieci z problemami

                ruchowymi 

                Psychoterapia 

      1.4.3 Sport 

                Sport jeździecki dla niepełnosprawnych 

                Powożenie 

  1.5 Fizjoterapia – hipoterapia 

      1.5.1 Początki fizjoterapii 

               Wszystko się rusza! 

      1.5.2 ICF - Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonalności,  

               Niepełnosprawności i Zdrowia 

               Pojęcia stosowane w ICF 

      1.5.3 Neurofizjologiczne podstawy przebiegu ruchu 

      1.5.4 Miejsce hipoterapii 

      1.5.5 Koncepcje fizjoterapii w świetle ICF

2 Podstawy

2.1 Hipoterapia – Hipo-fizjoterapia

2.1.1 Definicje i pojęcia

        Pojęcie hipoterapii w ujęciu międzynarodowym

      2.1.2 Mechanizmy odziaływania w kontekście ICF

                Podejście neuromotoryczne – funkcje i struktury ciała

                Podejście sensomotoryczne – aktywności

                Podejście socjomotoryczne – czynniki środowiskowe 

      2.1.3 Koń w hipoterapii 

      2.1.4 Elementy ruchu konia 

      2.1.5 Analiza ruchu konia 

      2.1.6 Terapeutyczny dialog ruchowy człowieka z koniem 

      2.1.7 Koń i bodźce sensoryczne 

      2.1.8 Koń a procesy intelektualne 

  2.2 Koń do terapii 

      2.2.1 Właściwości psychiczne (Interieur) 

      2.2.2 Pokrój (Exterieur) 

               Typ budowy 

               Schemat budowy konia do hipoterapii 

               Chód 

      2.2.3 Koń jako medium 

      2.2.4 Stopień dojrzałości 

                Wiek 

                Wielkość konia 

                Wyszkolenie i wychowanie 

      2.2.5 Praca z koniem do terapii 

      2.2.6 Dobór konia do pacjenta 

      2.2.7 Dobór zadań do konia 

3 Hipoterapia w praktyce

3.1 Warunki umożliwiające fizjoterapię na koniu

Pacjent

     Zalecenie

         Wskazania

         Przeciwwskazania

         Terapia dzieci i dorosłych

         Terapia wstępna - przygotowanie do przeprowadzenia 

         fizjoterapii na koniu 

         Uzgodnienia w związku z równolegle prowadzoną fizjoterapią 

         Informowanie pacjenta 

     3.1.2 Zespół terapeutyczny 

               Fizjoterapeuta 

               Terapeuta towarzyszący i pomocnik 

               Osoba prowadząca konia 

     3.1.3 Koń 

               Przygotowanie 

               Wyposażenie 

               Sposoby prowadzenia konia 

               Obciążalność konia 

     3.1.4 Środki bezpieczeństwa 

              Pacjent 

              Sprawdzenie konia i jego uprzęży 

              Miejsce prowadzenia terapii 

              Ochrona ubezpieczeniowa 

  3.2 Przeprowadzenie hipoterapii/fizjoterapii na koniu 

     3.2.1 Koń 

     3.2.2 Sposoby prowadzenia konia 

     3.2.3 Transfer 

              Dosiadanie konia 

              Zsiadanie z konia 

     3.2.4 Dosiad jako pozycja wyjściowa 

               Dosiad bez siodła 

               Dosiad w siodle 

               Dosiad bez strzemion 

               Dosiad ze strzemionami

Asekuracja z góry / terapeuta siedzi za dzieckiem

               Pas podtrzymujący

               Pozycja wyjściowa

     3.2.5 Neurofizjologiczna stymulacja ruchowa

               Funkcje i struktury ciała ICF

               Podejście neuromotoryczne

               Koordynacja tułowia

               Pozycja głowy 

               Funkcje kończyn 

               Pozycje korekcyjne / zmiany postawy 

               Oddychanie 

     3.2.6 Neurobiologiczno-fizjologiczna stymulacja aktywności ICF   

              Podejście sensomotoryczne 

              Integracja sensoryczna 

              Postrzeganie ciała 

              Postrzeganie zmysłowe 

              Pomoce do ćwiczeń i zabaw 

     3.2.7 ICF – Partycypacja i czynniki środowiskowe 

              Podejście psycho- i socjomotoryczne 

              Uwaga 

              Emocje 

              Motywacja 

              Interakcja 

     3.2.8 Czas trwania terapii 

     3.2.9 Zróżnicowanie terapii dzieci i dorosłych 

     3.2.10 Dokumentacja 

     3.3 Fizjoterapia na koniu jako częste wskazanie w zaburzeniach   

            układu motorycznego kontrolowanego przez centralny układ 

            nerwowy 

     3.3.1 Mózgowe porażenie dziecięce 

              Fizjoterapia na koniu u dzieci z mózgowym porażeniem 

              dziecięcym (MPDz) 

              Prowadzenie terapii na różnych płaszczyznach u dzieci z 

              mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz) 

              Lista kontrolna dla fizjoterapii na koniu dla dzieci z z 

              mózgowym porażeniem dziecięcym 

              Przykłady leczenia metodą fizjoterapii na koniu dzieci z   

              zaburzeniami ruchu o podłożu neurologicznym

Benjamin

            Katrin

              Desiree

              Anita

              Martin

              Sebastian

              Daniel

              Skutki mózgowego porażenia dziecięcego (MPDz) u osób 

              dorosłych Minimalne dysfunkcje mózgowe – syndrom 

              hiperaktywności 

     3.3.2 Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex) 

              Prowadzenie terapii wieloprofilowej u pacjentów ze 

              stwardnieniem rozsianym (SM) 

     3.3.3 Następstwa schorzeń neurotraumatycznych/urazów 

              czaszkowo-mózgowych 

              Urazy czaszkowo-mózgowe 

              Porażenie poprzeczne 

              Tetraplegia 

     3.3.4 Udar mózgu 

     3.3.5 Rozwojowe, pozapalne lub zwyrodnieniowe uszkodzenia  

               nerwów 

               Rozszczep kręgosłupa (spina bifida) 

               Dysmelia - wrodzone nieprawidłowości budowy kończyn 

               Kręcz szyi (Torticollis spasmodicus) 

               Polineuropatia 

               Choroba Parkinsona (morbus Parkinsoni) 

               Choroby neuromięśniowe 

4 Informacje o kursach szkoleniowych

4.1 Specjalistyczne doskonalące kursy hipoterapii dla

fizjoterapeutów

4.2 Kursy specjalistyczne dla pedagogów i psychologów w zakresie 

         pedagogicznej jazdy konnej i woltyżerki

  4.3 Kursy specjalistyczne dla instruktorów sportowej jazdy konnej 

         osób niepełnosprawnych


Literatura

Słowniczek

Indeks

Ilość stron: 163 + wstęp i przedmowa

Ilość ilustracji: 279


Przełożyła z języka niemieckiego:

Elżbieta Karpińska-Pawlak
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych

form terapii osób z niepełnosprawnością?

Przeczytaj koniecznie!

KUP TERAZ!

89,88 PLN

* cena zawiera koszty przesyłki poleconej oraz prowizję PayU

Książkę można również zamówić po dokonaniu wpłaty na konto Fundacji:

Bank Pekao SA, Oddział w Krakowie, ul. Pijarska 1, 

nr rachunku 25 1240 4533 1111 0010 2163 3570.


- Odbiór osobisty w biurze Fundacji w Krakowie (przy ul. Dunajewskiego 5/29, 

od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.30) – w cenie 80 PLN

- Wysyłka książki na podany adres w cenie 88 PLN (przesyłka w cenie).

Jeżeli adres do wysyłki jest inny niż podany w banku, prosimy o podanie go w tytule przelewu.We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą książki prosimy kontaktować się pod adresem mailowym: fundacja@pelna-zycia.pl

W Fundacji Pełnej Życia - dawniej Fundacji Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych od 1989 r. pomagamy dzieciom i młodzieży wkroczyć w dorosłość z maksymalną samodzielnością oraz poczuciem wiary we własne siły! Nasi podopieczni, to ponad setka dzieci i młodzieży o różnych typach schorzeń, takich jak: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, sprzężone niepełnosprawności, nadpobudliwość i zaburzenia emocjonalne, schorzenia genetyczne i inne

www.pelna-zycia.pl

KRS: 0000043097