Klauzula Informacyjna

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych podanych w formularzu jest IT Auditor Sp z o. o. KRS: 0000390426, e-mail: biuro@itauditor.pl, tel +48 725810616
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
  a) W celu prezentowania ofert handlowych drogą elektroniczną (art. 6.ust. 1 lit. a)
  b) W celu realizacji usług na podstawie zawartej umowy (art. 6.ust. 1 lit. b)
  c) W celu realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością (Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną itp)
  d) W celu obrony przed roszczeniami ( art. 6.ust.1 lit f, c – Kodeks Cywilny)
  e) w celu profilowania zainteresowań w obrębie tematów bezpieczeństwa informacji na stronach administrowanych przez IT Auditor Sp. z o.o., które może polegać na analizie treści, jakimi jesteś aktywnie zainteresowana/y i dopasowywaniu przesyłanych propozycji usług i produktów (tagowanie aktywności). ( art 6.1 lit f)
 3. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązującego prawa lub podmiotów związanych umowami umożliwiającymi poprawną realizację celów przetwarzania.
 4. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.Przysługuje Panu /Pani prawo do:
  a) dostępu do swoich danych,
  b) sprostowania swoich danych,
  c) przeniesienia swoich danych,d) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego ul. Stawki 2, UODOD, Warszawa 00-193
 5. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 6. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić realizację usług.
 7. Administrator na podstawie danych dokonuje profilowania, poprzez analizę zakupionych usług, czego konsekwencją może być spersonalizowana oferta wysłana drogą elektroniczną (tagowanie aktywności). Profilowanie to nie wywołuje dla Ciebie istotnych skutków w tym jakichkolwiek skutków prawnych.