DATUM: 18.12.2018

TIJD: 14.00-21.00 UUR

PLAATS: VAN DER VALK HOTEL VIANEN

Cursus

Compliance Actualiteiten

voor de Accountants-

praktijk


Deze cursus is bestemd voor openbare accountants en biedt informatie over de actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving en overige compliance voorschriften.

MEER INFO

(Controle & Samenstel)

Wat wordt er behandeld?

#1

Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen bij implementatie van de NVKS?

Hoe verhoudt de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling zich tot samenstelopdrachten?

#2

Tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid kwaliteitsbepaler en OKB-er

#3

# 4

Toepassing van de SIRA. Hoe? En waarom?

De risico’s van de nieuwe Wwft voor accountants

#5

Het fraudeprotocol en toepassing hiervan in de controle- en samenstelpraktijk

#6

Cursus Programma

Na afloop van deze cursus krijgt u een template kantoorhandboek NVKS , een abonnement op nieuwsbrieven over compliance actualiteiten, interactief cursusmateriaal, videopresentaties over de besproken onderwerpen en nog véél meer.

DE CURSUS BEGINT OVER:

dagen
uren
minuten
MEER INFO

18.12.2018

AANVANG 14.00 UUR

DEEL 1

NVKS, NV NOCLAR, en handboekopzet toetsing

Diner

17:00

14:00

Pauze

19:30

Wwft en fraudeprotocol NBA

DEEL 2

18:00

SIRA en afsluiting

DEEL 3

19:45

EINDE CURSUS 21:00 UUR

15:30

Pauze

VERVOLG DEEL 1

15:45

Gratis E-book

Risicoscenario’s: de kern van de SIRA


DOWNLOADEN

Cursusleider

Mr. Mark Dongor AA /

AVTR Hoofdredacteur

"AVTR maakt vaktechniek bereikbaar!"

Mark Dongor (1977) is AA-accountant en fiscaal jurist. Voorts is hij hoofdredacteur van het blad AVTR (Accountancy-vaktechniek en tuchtrecht). In die hoedanigheid schrijft hij regelmatig vaktechnische artikelen op het gebied van accountancy-vaktechniek en tuchtrecht voor accountants. In 2014 heeft hij het blad AVTR opgezet met als doel om het vaktechnisch debat in de accountancy meer op gang te brengen. Thans is Mark docent klacht- boete en tuchtrecht voor accountants bij NBA opleidingen.