WEBINAR

2 lipca godz. 11.00

Dostępność cyfrowa stron internetowych samorządów

Jeżeli chcesz poznać nowe przepisy regulujące zasady dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych weź udział w naszym webinarze

Związek Gmin Lubelszczyzny i portal SamorzadOnline.pl zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarze adresowanym do przedstawicieli JST

TEMATYKA

1. WCAG 2.1: Międzynarodowe wytyczne w zakresie dostępności cyfrowej.

2. Wymogi ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

3. Zakres deklaracji dostępności.

4. Sankcje za naruszenia wymogów ustawy.

5. Dostępność cyfrowa, a dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna w kontekście ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ELEMENTY DOSTEPNOŚCI CYFROWEJ TO M.IN.:


Dostępność dla osób z ograniczeniami wzroku

w tym zmiana rozmiaru tekstu, czy kontrast dla treści niebędących tekstem


Dostępność dla osób z ograniczeniami ruchowymi

w tym dostępność z klawiatury oraz wstrzymywanie, zatrzymywanie, ukrywanie treści

Łatwość nawigacji

w tym zrozumiała kolejność, odpowiednie nagłówki i etykiety oraz widoczny fokus