DEBATA ON-LINE

Co wspiera, a co sabotuje

wysoką energię, zaangażowanie

i efektywność pracowników dużych organizacji?

Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną

Zobacz debatę on-line, dzięki której:

  • Poznasz najnowsze, nigdzie dotąd niepublikowane wyniki badania „Praca, moc, energią w Polskich firmach” w obszarze energii fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej oraz dowiesz się, jak wspierać pracowników w byciu Mental Master
  • Podczas dyskusji z Partnerami badania – firmą Aon, Kinnarps, Benefit Systems i Daily Fruits – przekonasz się, dlaczego warto promować idee zarządzania energią w organizacjach
  • Posłuchasz o naszych doświadczeniach w tworzeniu efektywnych, pełnych energii środowisk pracy, które przyciągają i zatrzymują najlepszych. Podamy przykładowe rozwiązania, które wspierają świadome zarządzanie energią pracowników, efektywną pracę oraz wysokie zaangażowanie, zarówno specjalistów, jak i liderów.

Zastanawiasz się nie tylko jak zatrzymywać pracowników, ale i przyciągać najlepszych?

ODCZUWASZ TOCZĄCĄ SIĘ WALKĘ O TALENTY?

Małgorzata Czernecka

Prezes Zarządu Human Power. Psycholog biznesu, trener, manager. Specjalistka w obszarze zarządzania energią pracowników, budowania nowych nawyków sprzyjających podnoszeniu skuteczności i efektywności działania managerów i ich zespołów, work-life blend oraz psycho-immunologii. Tworzy oraz wspiera wdrożenia długoterminowych strategii mających na celu optymalizację stylu pracy w dużych firmach. Pomysłodawczyni innowacyjnych programów rozwojowych Human Power z zakresu zarządzania własną energią, łączących wiedzę z obszaru neurobiologii, medycyny sportowej, psychologii i dietetyki. Autorka licznych publikacji m.in. w Harvard Business Review Polska, Personel i Zarządzanie i Personel Plus. Współautorka pierwszej w Polsce książki o wellbeingu: „Wellbeing w organizacji”. Jest współtwórcą Power Auditu – pierwszego w Polsce narzędzia do diagnozy poziomu energii pracowników oraz współautorką ogólnopolskiego badania „Praca, moc, energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji”.

Magdalena Warzybok

Talent Practice Director, Aon. Magdalena Warzybok prowadzi Praktykę Talent w Polsce. Jest członkiem europejskiego zespołu ekspertów Aon. Z Aon jest związana od grudnia 2005 roku. W latach 2007–2010 prowadziła Badanie Najlepsi Pracodawcy w Polsce, a w okresie 2011–2012 zarządzała Badaniem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestniczyła lub nadzorowała proces badania i budowania zaangażowania pracowników w ponad 600 organizacjach w Polsce. Specjalizuje się w projektach związanych z pomiarem i budowaniem zaangażowania pracowników, oceną i rozwojem przywództwa, zarządzaniem talentami i zarządzaniem energią. Merytorycznie nadzoruje duże projekty dla polskich firm, również takie o zasięgu międzynarodowym. Ma bogate doświadczenie, zdobyte podczas pracy nad projektami w Polsce, Rosji, Czechach, Słowacji, Bułgarii, na Ukrainie, w Szwajcarii i na Węgrzech. Jest autorką publikacji m.in. w Harvard Business Review Polska, Personel i Zarządzanie i Personel Plus oraz prelegentem na konferencjach branżowych w Polsce i Rosji.

Aleksandra Krawsz-Kubica

Marketing & PR Manager, Kinnarps Polska. Absolwenta Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Public Relations przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW Marketing & PR Manager w Kinnarps Polska, spółki-córki szwedzkiego koncernu Kinnarps AB, który jest największym dostawcą rozwiązań biurowych w Europie. Odpowiedzialna za strategię marketingową i komunikacyjną firmy na rynku polskim. Jest członkiem 'Kinnarps Trend Watch Team' oraz ekspertem koncepcji „Kinnarps Next Office”.

Robert Moreń

Dyrektor ds. Komunikacji w firmie Benefit Systems, dynamicznie rosnącej spółce giełdowej, lidera rynku pozapłacowych benefitów pracowniczych w Polsce (m.in. karta MultiSport), a także w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Chorwacji i Grecji. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziennikarstwie, public relations i komunikacji korporacyjnej. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Oklahoma State University. W 1993 roku otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i German Marshall Fund za najlepszy debiut dziennikarski. Opublikował kilkaset artykułów w Spotkaniach, Życiu Warszawy, Polityce, a także w USA Today. Pracował również jako reporter "Faktów" TVN i dyrektor ds. mediów w agencji PR – Point of View. W latach 2003-2013 był rzecznikiem prasowym, a następnie dyrektorem zarządzającym w Banku Pekao SA oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Identity & Communications Grupy UniCredit. Następnie w latach 2013-2014 był Dyrektorem Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT. Przed przyjściem do Benefit Systems (w kwietniu 2017) był zastępcą globalnego szefa komunikacji firmy MoneyGram, odpowiedzialnym za region EMEAAP (Europa, Bliski Wschód, Afryka, Azja i Pacyfik).

Monika Szymczuk

Marketing Manager w Dailyfruits firmie dostarczającej owoce do biur i wspierającej programy prozdrowotne w firmach. Odpowiada za strategię marketingową i komunikacyjną firmy. Od 13 lat związana z obszarem HR i employer branding. Pracowała dla takich marek jak Grupa Pracuj, czy GoldenLine. Prywatnie - pasjonatka zdrowego stylu życia, szczególnie w obszarze odżywiania i jego wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie.

Aż 38,1% pracowników dużych organizacji (źródło: „Praca, moc, energia w polskich firmach” 2018) uważa, że organizacja pracy w ich firmie nie pozwala im na efektywną pracę. Przy tym więcej niż ¼ myśli o zmianie pracy z powodu przeciążenia i zmęczenia obowiązkami zawodowymi. Można przypuszczać, że w dobie rekordowo niskiego poziomu bezrobocia i coraz silniej odczuwalnej wojny o talenty na czołowe miejsce wysuną się te organizacje w Polsce, które będą tworzyć środowiska pracy wspierające wysoką energię do działania, pełne zaangażowanie i maksymalną efektywność.

OGLĄDAM

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy technicznej, skontaktuj się z nami!

tel. 794 700 307 mail: biuro@tvip.pl

STUDIO: ul. Racjonalizacji 5, Warszawa 02-673