ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ "Badania klinicznie w czasie pandemii COVID-19"

ZOBACZ AGENDĘ

NIE PRZEGAP WYDARZENIA!

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Zarząd Stowarzyszenia GCPpl serdecznie zaprasza na KONFERENCJĘ „Badania klinicznie w czasie pandemii COVID-19”Bardzo dziękujemy za rejestrację na Konferencję, która odbędzie się już za tydzień w piątek 20 listopada 2020 w godzinach 14:00-16:30, w formie online przy wykorzystaniu platformy Evenea.

Rejestracja na Konferencję będzie możliwa od godziny 13:45 dla wszystkich zarejestrowanych osób, którzy otrzymali bezpłatne, imienne bilety.

Link do konferencji: https://live.evenea.com/251-369-313

Mamy dobre wieści dla osób, dla których nie wystarczyło biletów. Uruchomiony zostanie streaming na YouTube. Dane do streamingu zostaną zamieszczone na naszej stronie https://www.gcppl.org.pl oraz na Facebooku godzinę przed wydarzeniem tj. o godzinie 13:00. Przypominamy, podczas Konferencji zostaną poruszone tematy związane z aktualną sytuacją i prognozami dotyczącymi badań klinicznych a także rozwojem nowych modeli i narzędzi. Przedstawiciele Agencji Badań Medycznych podsumują dotychczasowe aktywności, w tym konkurs związany z COVID-19 oraz przedstawią plany na rok 2021. Nie zabraknie tematu związanego z projektem Ustawy o badaniach klinicznych, który omówi Prezes Antoni Jędrzejowski.


Podczas debaty Eksperci podsumują aktualną sytuację i szanse na nowe narzędzia walki z wirusem SARS-CoV-2. Poniżej znajdziecie Państwo biogramy prelegentów wraz z tematami, które poruszą.

Agnieszka Ryniec – Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych w Agencji Badań Medycznych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła, studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi, studia podyplomowe prawo zamówień publicznych, studia zarzadzania projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej oraz Studium Edukacji Ekonomicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W latach 2013-2018 kierowała Wydziałem Nauki i Analiz w Ministerstwie Zdrowia oraz w latach 2018-2020 kierowała Działem Badań Klinicznych i Naukowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Obecnie słuchaczka programu MBA w ochronie zdrowia organizowanego przez SGH i WUM.

Antoni Jędrzejowski - Dr n.med., Dyrektor projektów w Parexel, wiodącej firmie z sektora Contract Research Organisations. Odpowiedzialny za nadzór nad globalnymi programami i projektami badawczymi realizowanymi na zlecenie firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Ekspert od zarządzania projektowego certyfikowany przez Project Management Institute. Działacz Stowarzyszenia Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl), od roku 2010 członek Zarządu a od 2019 roku Prezes Stowarzyszenia. Współorganizator działań statutowych Stowarzyszenia GCPpl takich jak szkolenia, warsztaty i spotkania branżowe w tym coroczne konferencje z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Koordynator działań prowadzonych przez GCPpl na rzecz poprawy przepisów prawnych i warunków prowadzenia badań klinicznych w Polsce w świetle spodziewanej ustawy o badaniach klinicznych mającej na celu umożliwić stosowanie Rozporządzenia unijnego 536/2014. Członek Komitetu Redakcyjnego oraz autor rozdziału poświęconego badaniom klinicznym w pediatrii w podręczniku „Badania Kliniczne” wydanym przez Stowarzyszenie GCPpl. Koordynator Grupy roboczej Stowarzyszenia GCPpl ds. badań klinicznych w pediatrii. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz prelegent na branżowych konferencjach w zakresie badań klinicznych. Z wykształcenia lekarz pediatra i doktor nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor i współautor artykułów dotyczących pediatrii oraz badań klinicznych publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach medycznych.

Agnieszka Gackowska - lek. med., Senior Director Global Site Solutions, Parexel

Agnieszka jest absolwentką I Wydz. Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i posiada blisko 25-letnie doświadczenie pracy w branży farmaceutycznej. Od 2016 roku jest związana z firmą Parexel, w której zarządza globalnym zespołem Site Alliance Managerów, odpowiadających za budowanie relacji i szeroko pojętej współpracy ze strategicznymi instytucjami badawczymi. Oprócz tej roli od września 2018 do maja 2020, kierowała globalnym zespołem Clinical Feasibility odpowiedzialnym za identyfikację i selekcję ośrodków do poszczególnych projektów badawczych. W lipcu 2020 roku jej zakres odpowiedzialności został rozszerzony i obecnie kieruje działem Global Site Solutions składającym się z 3 zespołów: Site Intelligence, Site Alliance i Patient Recruitment Solution Group. Przed dołączeniem do Parexel, w latach 2009 - 2016 Agnieszka rozwijała od podstaw program Prime and Partner Sites w CEE & ME oraz zarządzała zespołem dedykowanych Strategic Sites Relationship Managerów w IQVIA. W latach 1997-2009 Agnieszka zdobywała swoje doświadczenie pracując w dużych firmach farmaceutycznych, takich jak GSK i Novo Nordisk i zajmując różne stanowiska w dziale marketingu i sprzedaży instytucjonalnej. Oprócz swojej stałej pracy Agnieszka była Dyrektorem Zarządzający Fundacją Hemofilia w Polsce, pomysłodawczynią i prelegentką międzynarodowej „Szkoły Menopauzy” oraz twórczynią programu edukacyjnego dla lekarzy „Innowacje w hemostazie”. Udzielała się również jako wykładowca studiów podyplomowych w dziedzinie badań klinicznych prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawała II w Lublinie. Jest członkiem The Society of Clinical Research Sites (SCRS), GCP.pl oraz Global Advisory Board of Global Clinical Site Accreditation (GCSA)

Agnieszka Skoczylas, manager z dziewiętnastoletnim doświadczeniem w badaniach klinicznych.

Od sześciu lat pracuje w firmie Medpace, aktualnie piastując podwójną funkcję Global Senior Feasibility Managera oraz Country Managera. Globalnie odpowiada za dostarczanie wstępnych analiz wykonalności badań oraz przygotowywanie strategii mających na celu terminowe osiągnięcie celów rekrutacyjnych oraz przeprowadzenie badań. Szacuje ryzyka związane z projektem badania, identyfikuje kraje i ośrodki mające dostęp do populacji badanej. Pracuje nad najbardziej priorytetowymi badaniami, specjalizując się w przygotowywaniu strategii dla badań w chorobach rzadkich i trudno wykonalnych ze względu na ograniczoną populację badaną, wysoką kompetycyjność lub inne zidentyfikowane ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem badań typu rescue. Odpowiadając za lokalny nadzór nad operacjami w Polsce ma możliwość weryfikacji, czy wstępna strategia badania sprawdziła się w praktyce. W tym roku przygotowała kilkadziesiąt wstępnych analiz wykonalności badań w COVID-19, współpracując z globalną grupą zwaną nieformalnie COVID SWAT team. Pracowała zarówno nad przygotowywaniem strategii badań dotyczących leczenia COVID-19 w różnym natężeniu choroby, leczenia zapalenia płuc w zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz leczenia innych powikłań, w tym zespołu ostrej niewydolności oddechowej, jak również badań w profilaktyce COVID-19 w tym szczepionek. Uczestniczyła w rozmowach z firmami farmaceutycznymi w celu uzgodnienia ostatecznej strategii badań w COVID-19. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w międzynarodowych firmach CRO i farmaceutycznych od poziomu asystentki badań, przez monitora badań klinicznych, managera zarządzającego projektami na poziomie regionalnym i managera operacji klinicznych. Lider wielu inicjatyw na poziomie kraju, w tym pomysłodawca warsztatów dot. myślenia procesowego czyli świadomości procesów w badaniach klinicznych. Z wykształcenia biolog molekularny. Były wykładowca studiów podyplomowych w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, kursów doszkalających dla badaczy i koordynatorów na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku oraz dla pielęgniarek w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie (2012 – 2016). Prezes Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO.

Dr Konrad Juczewski - neuronaukowiec z ponad 10-letnim międzynarodowym doświadczeniem w badaniach nad układem nerwowym.

Jego głównym zainteresowaniem naukowym są mechanizmy neuroplastyczności. Pracę w zakresie badań podstawowych poszerzał o perspektywę poza-laboratoryjną. Było to podyktowane chęcią odpowiedniego przygotowania do pracy w dziedzinie nauki translacyjnej łączącej badania podstawowe i badania kliniczne ze strategią wdrażania odkryć naukowych w biznesie. Dr Juczewski ukończył prestiżowe studia doktoranckie na Karolinska Institutet w Sztokholmie. Następnie kontynuował pracę naukową w ramach stażu po-doktoranckiego w The National Institutes of Health (NIH) w Bethesdzie w Stanach Zjednoczonych. Jego projekty naukowe były zwieńczone publikacjami w najlepszych czasopismach naukowych, takich jak główne wydanie The Science Magazine czy też The Nature Communications. Amerykański staż naukowy uzupełnił o studia podyplomowe z zakresu transferu technologii, zrealizowane również w NIH. Studia te stanowiły dopełnienie doświadczenia zdobytego w słynnych hubach biotechnologicznych, takich jak Bazylea, Sztokholm, czy prężnie rozwijający się obszar DMV (DC-Maryland-Virginia) na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Dr Juczewski wrócił do Polski, by objąć stanowisko Dyrektora Wydziału Nauki i Komercjalizacji w Agencji Badań Medycznych (ABM). Podjął się tego szczególnego wyzwania, ponieważ jest głęboko przekonany, że budowanie wartości merytorycznej ABM przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału naukowego i biznesowego polskiej społeczności medycznej.

Prof. Ewa A. Jankowska, MD PhD, FESC FHFA

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia w Katedrze Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Specjalistka chorób wewnętrznych, kardiolog i geriatra.Doświadczenie naukowe i kliniczne zdobywała także podczas staży zagranicznych m.in. w Royal Brompton Hospital, National Heart & Lung Institute, Imperial College w Londynie.Jej zainteresowania naukowe i kliniczne koncentrują się wokół niewydolności serca, a w szczególności dotyczą niedoboru żelaza, niedokrwistości, zaburzeń metabolicznych (m.in. z zakresu gospodarki androgennej i estrogennej), zaburzonej równowagi autonomicznej (z upośledzonym napięciem układu przywspółczulnego), zespołu kruchości, dysfunkcji mięśni szkieletowych jako potencjalnych celów terapeutycznych wśród chorych z niewydolnością serca. W ramach działań w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym (PTK) m.in. w latach 2013-2015 była przewodniczącą „Klubu 30”, a obecnie jest członkiem Zarządu Sekcji Niewydolności Serca PTK. Intensywnie działa w strukturach European Society of Cardiology (ESC), m.in. od 2016 jest członkiem Komitetu Naukowego ESC Congresses, od2016 jest członkiem Zarządu Heart Failure Association (HFA) (obecnie Skarbnik HFA) i od2017 koordynuje organizację HFA Clinical Trialists Summer School. Koordynator inicjatywy „Heart Failure Specialists of Tomorrow” w ramach HFA, członek grupy ekspertów koordynujących projekt epidemiologiczny w niewydolności serca w Europie (ESC HFA Atlas Programme) oraz projekt Centrów Doskonałości w zakresie niewydolności serca w Europie.Współprzewodnicząca Committee on Online Education and Digital Health Committee of theHFA, przewodnicząca Study Group on Frailty, Cachexia and Sarcopenia of the HFA.Członek rad redakcyjnych European Heart Journal, European Heart Journal – Cardiovascular Pharmacology, ESC Heart Failure, Journal of Cachexia and Sarcopenia Muscle. Współautorka wytycznych ESC dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca (2016). Została nagrodzona m.in.: Nagrodą Zespołową Ministra Zdrowia, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną i związany z nią dorobek naukowy, Nagrodą Kapituły Prezesów PTK za osiągnięcia badawcze z zakresu patofizjologii, stratyfikacji ryzyka i nowych koncepcji terapeutycznych u chorych z niewydolnością serca. 

Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny. Doktor habilitowany nauk medycznych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Autor ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych, współautor podręczników m.in.:„Mikrobiologia lekarska" (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej"(2017), „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii" (2018) czy„Koronawirus SARS-CoV-2 – zagrożenie dla współczesnego świata” (2020)(2020). Pandemia COVID-19 wyzwoliła w nim chęć popularyzacji wiedzy wirusologicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych: FB – Tomasz Dzieciątkowski – Trust me I’m a Virologist.

Badania klinicznie w czasie pandemii COVID-19


Jesteś zarejestrowanym uczestnikiem? Kliknij w link i przenieś się do wydarzenia!

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA!
Napisz do nas!

Chętnie odpowiemy!

Masz pytania?

Dane rejestrowe:

ul. Adolfa Pawińskiego 5,02-106 Warszawa (biuro MTZ Clinical Research)

KRS: 0000059569

NIP: 951-194-03-64

REGON: 01314583700000Email: stowarzyszenie@gcppl.org.pl


Dane kontaktowe:

ul. Adolfa Pawińskiego 5,02-106 Warszawa (biuro MTZ Clinical Research)

tel. +48 22 572 59 29

fax. +48 22 572 59 57

Osoba kontaktowa: bozena.mikolajczak@mtz-clinical.pl