AIMGO KAN U HELPEN ZELF UW VERZUIM TE VERLAGEN

DOOR MIDDEL VAN DIRECTE
EN PERSOONLIJKE EXPERTISE

DOOR MIDDEL VAN DIRECTE

EN PERSOONLIJKE EXPERTISE

AimGo begeleidt en adviseert organisaties om zelfsturing te ontwikkelen en daarmee de eigen regie in handen te nemen

Verzuimadvisering

Preventie van verzuimadvisering

Spreekuuradvies over medische beperkingen Opstellen van de Probleemanalyse

Informatie opvragen en overleg met behandelaars

Advies over interventies

Sociaal Medisch Team overleg (SMT / SMO)

Preventief- / Arbo-spreekuur

Aanstellingskeuringen

Intrede Onderzoek

Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek / Periodiek Medisch Onderzoek

Risico Invertarisatie & Evaluatie (RI&E)

Lees meer
Lees meer

Zelfsturing advisering

Expertise advisering

Training voor leidinggevenden in het werken met het Eigen Regie Model (ERM)

Zelfsturing om zelf Arbobeleid c.q. Gezondheidsmanagement vorm geven

Uw organisatie zélf de regie laten voeren over het verzuim- en arbobeleid.

Expertise van het houding- en bewegingsapparaat (HBA), life-style, voeding en balans behouden

Strategisch Coachen op doelstellingen

Werkplekbezoek en advisering hieromtrent

Lees meer
Lees meer

Aimgo onderscheidt zich door:

Deskundig , snel en flexibel maatwerk bij preventie van verzuim en reïntergratie na ziekte.

NEEM CONTACT OP

Maak kennis met

Willem Stroink

Oprichten van Aimgo

Na het behalen van dit diploma in 1997 voerde ik tot 2005 een manuele geneeskundige praktijk aan huis. Hier behandelde ik patiënten, op verwijzing van bedrijfsartsen en huisartsen.


Daarnaast verrichtte ik, sinds 1998, free-lance werk bij de NSPOH als arts-docent van het Houdings- en Bewegingsapparaat.


In maart 2004 richtte ik AimGo op en werd ik zelfstandig bedrijfsarts. Anno 2018 doe ik dit nog steeds met veel plezier. Sinds mei 2015 werk ik tevens als gediplomeerd Strategisch Coach.

Nadat ik in april 1986 afstudeerde als basisarts, begon ik die maand als waarnemend bedrijfsarts te werken op Schiphol, gevolgd door een tweede waarneming tot januari 1988 te Amstelveen.


Van 1989 tot en met 1992 volgde ik de opleiding tot bedrijfsarts bij de CORVU, thans de NSPOH.


Vanwege de vaak langdurige problematiek rond (chronische) klachten van rug, nek en gewrichten, en mijn interesse voor bewegen en sport, volgde ik in 1994 de opleiding tot arts manuele geneeskunde in Eindhoven.

TERUGBEL VERZOEK

Heeft u een vraag over de dienstverlening van Aimgo of wilt u advies? Vul dan dit formulier in!