Klauzula informacyjna:

Informujemy, że dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane przez spółkę z Grupy Auto Wimar, właściwą ze względu na dostępność produktu/realizację usługi, której dotyczy zapytanie, lub też właściwą ze względu na wyrażenie stosownej zgody marketingowej, tj.:Auto Wimar Sp. z o. o. sp. k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa; adres e-mail: cc@auto-wimar.pl telefon 22 510 66 00 albo Auto Wimar Centrum sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia; adres e-mail: cc@auto-wimar.pl, telefon 22 510 66 00.

W Spółach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@auto-wimar.pl lub Auto Wimar Sp. z o. o. sp. k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa alboAuto Wimar Centrum sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia

.Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu:

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki Auto Wimar Sp. z o.o. Sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa drogą telefoniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia drogą telefoniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki Auto Wimar Sp. z o.o. Sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

przesyłania informacji handlowych o produktach lub usługach, a w tym oferty handlowej Spółki Auto Wimar Sp. z o.o. Sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa drogą elektroniczną w formie Newslettera na podany w formularzu adres poczty e-mail na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

;przesyłania informacji handlowych o produktach lub usługach, a w tym oferty handlowej Spółki Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia drogą elektroniczną w formie Newslettera na podany w formularzu adres poczty e-mail na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych).

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji w.w. celów.

W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do czasu realizacji przedmiotu zgody lub do czasu jej cofnięcia. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu jego realizacji.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (na warunkach wskazanych w art. 20 RODO) lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy ponadto, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych celów. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.